Zespół Szkolno-Przedszkolny w Opatowcu

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Opatowcu
ul.Nowokorczyńska 4
28-520 Opatowiec
p.o. Dyrektora: Grzegorz Kozioł
strona internetowa


Urząd Miasta i Gminy Opatowiec
ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec
tel. (41) 3518052 fax. (41) 3518034
www.opatowiec.pl