Uchwały Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy w Opatowcu nie opublikowane w Biuletynie Informacji  Publicznej Urzędu Gminy w Opatowcu dostępne są na wniosek.


Urząd Miasta i Gminy Opatowiec
ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec
tel. (41) 3518052 fax. (41) 3518034
www.opatowiec.pl