Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowcu


 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowcu - Henryk Kryca

 


 


Urząd Miasta i Gminy Opatowiec
ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec
tel. (41) 3518052 fax. (41) 3518034
www.opatowiec.pl