ZA 2006 ROK
Oświadczenia majątkowe za 2006 rok.

Załączone pliki:
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Obsługi Administracyjnej Szkół i Służby Zdrowia w Opatowcu (KlosRysz1.pdf - 499.749 KB)
Data publikacji: 2007-11-13 14:53:18 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gimnazjum w Opatowcu (SzczesnaK1.pdf - 487.318 KB)
Data publikacji: 2007-11-14 09:29:37 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Oświadczenie majątkowe Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Opatowcu (ZbertekJ1.pdf - 499.517 KB)
Data publikacji: 2007-11-14 09:32:05 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzczonowie (PaluchT.pdf - 492.402 KB)
Data publikacji: 2007-11-14 09:33:29 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Opatowcu (GajdaJ1.pdf - 481.425 KB)
Data publikacji: 2007-11-14 09:34:50 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu (GwozdzZ1.pdf - 507.419 KB)
Data publikacji: 2007-11-14 09:40:46 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Oświadczenie majątkowe Kierownika Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu (WlosowiczZb1.pdf - 492.453 KB)
Data publikacji: 2007-11-14 09:44:45 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Oświadczenie majątkowe Kierownika Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Krzczonowie (NowakowskiA1.pdf - 496.089 KB)
Data publikacji: 2007-11-14 09:46:20 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Oświadczenie majątkowe Kierownika Urzedu Stanu Cywilnego w Opatowcu (KrupaH1.pdf - 479.269 KB)
Data publikacji: 2007-11-14 09:48:06 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Kłos Zofia (KlosZ1.pdf - 494.795 KB)
Data publikacji: 2007-11-14 09:51:09 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Badocha Maria (BadochaE.pdf - 459.942 KB)
Data publikacji: 2007-11-14 09:52:58 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Urząd Miasta i Gminy Opatowiec
ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec
tel. (41) 3518052 fax. (41) 3518034
www.opatowiec.pl