ZA 2007 ROK
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2007r.

Załączone pliki:
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Obsługi Administracyjnej Szkół i Służby Zdrowia w Opatowcu (KlosR.pdf - 1575.597 KB)
Data publikacji: 2008-07-17 08:41:06 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Obsługi Administracyjnej Szkół i Służby Zdrowia w Opatowcu
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gimnazjum w Opatowcu (SzczesnaE.pdf - 1626.666 KB)
Data publikacji: 2008-07-17 08:44:08 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: SzczesnaK1.pdf Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gimnazjum w Opatowcu
Oświadczenie majątkowe Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Opatowcu (ZbertekJ.pdf - 1748.936 KB)
Data publikacji: 2008-07-17 08:53:17 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzczonowie (PaluchTT.pdf - 1565.553 KB)
Data publikacji: 2008-07-17 09:02:24 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Opatowcu (GajdaM.pdf - 1640.736 KB)
Data publikacji: 2008-07-17 09:04:48 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu (GwozdzZZ.pdf - 1577.575 KB)
Data publikacji: 2008-07-17 09:07:21 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Oświadczenie majątkowe Kierownika Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu (WlosowiczZ.pdf - 1552.423 KB)
Data publikacji: 2008-07-17 10:09:45 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Oświadczenie majątkowe Kierownika Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Krzczonowie (SzablowskaB.pdf - 1542.012 KB)
Data publikacji: 2008-07-17 10:12:39 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Oświadczenie majątkowe Kierownika Urzedu Stanu Cywilnego w Opatowcu (KrupaH.pdf - 1602.596 KB)
Data publikacji: 2008-07-17 10:14:54 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Oświadczenie majatkowe Kierownika Gminnej Biblioteli Publicznej w Opatowcu (KlosJZ.pdf - 1628.668 KB)
Data publikacji: 2008-07-17 10:17:32 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Oświadczenie majatkowe Podinspektora Urzędu Gminy w Opatowcu (BadochaMm.pdf - 1506.255 KB)
Data publikacji: 2008-07-17 10:20:56 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Urząd Miasta i Gminy Opatowiec
ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec
tel. (41) 3518052 fax. (41) 3518034
www.opatowiec.pl