Radni Miejscy

Radni Rady Miejskiej w Opatowcu kadencji 2018-2023:

1. Henryk Kryca – przewodniczący
2. Jan Sojka – wiceprzewodniczący
3. Dorota Domoń - wiceprzewodnicząca
4. Halina Pituła
5. Jolanta Zborowska
6. Andrzej Krypciak
7. Marian Gruszka

8. Zbigniew Bugajski
9. Rafał Kański
10. Stanisław Kosiara
11. Janusz Cabaj
12. Mirosław Boksa
13. Przemysław Janowski
14. Tomasz Nowak
15. Łukasz Porębski


Urząd Miasta i Gminy Opatowiec
ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec
tel. (41) 3518052 fax. (41) 3518034
www.opatowiec.pl