Komisje Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej w Opatowcu:

Rewizyjna  w składzie:

1. Cabaj Janusz - przewodniczący
2. Halina Pituła
3. Przemysław Janowski

Komisja Budżetowa i infrastruktury gminy w składzie:

1. Tomasz Nowak - przewodniczący
2. Jan Sojka
3. Marian Gruszka
4. Mirosław Boksa
5. Rafał Kański

Komisja do spraw ochrony środowiska, rolnictwa i działalności samorządowej w składzie:

1. Halina Pituła - przewodniczący
2. Jolanta Zborowska
3. Andrzej Krypciak
4. Stanisław Kosiara

5. Rafał Kański 

Komisja do spraw oświaty, kultury, zdrowia, spraw socjalnych i bezpieczeństwa publicznego w składzie:

1. Przemysław Janowski - przewodniczący
2. Dorota Domoń
3. Marian Gruszka
4. Henryk Kryca
5. Łukasz Porębski

Komisja do spraw oświaty, kultury, zdrowia, spraw socjalnych i bezpieczeństwa publicznego w składzie:

1. Przemysław Janowski - przewodniczący
2. Dorota Domoń
3. Marian Gruszka
4. Henryk Kryca
5. Łukasz Porębski

Komisja skarg, wniosków i petycji w składzie:

1. Mirosław Boksa - przewodniczący
2. Zbigniew Bugajski
3. Andrzej Krypciak
4. Tomasz Nowak


Urząd Miasta i Gminy Opatowiec
ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec
tel. (41) 3518052 fax. (41) 3518034
www.opatowiec.pl