2007 rok
Uchwały Rady Gminy w Opatowcu z 2007 roku

Załączone pliki:
Uchwała Nr X/48/2007 (48-2007.pdf - 432.529 KB)
Data publikacji: 2009-10-28 12:13:34 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Spółki Związku w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędowie.
Uchwała Nr X/49/2007 (49-2007.pdf - 165.03 KB)
Data publikacji: 2009-10-28 12:15:27 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przystąpienia gminy do realizacji wspólnego zadania pod nazwą "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych "Nidzica" i Nida 2000"
Uchwała Nr XI/52/2007 (52-2007.pdf - 151.77 KB)
Data publikacji: 2009-10-28 12:17:33 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kazimierzy Wielkiej na kadencję 2008-2011.
Uchwała Nr XI/54/2007 (54-2007.pdf - 685.827 KB)
Data publikacji: 2009-10-28 12:20:08 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie określenia zasad oddania Spółdzielni Kółek Rolniczych w Opatowcu gruntu położonego w Kocinie stanowiącego własność gminy Opatowiec w użytkowanie wieczyste oraz przeniesienie własności znajdujących się na tych gruntach budynków, budowli i innych urządzeń.
Uchwała Nr XI/55/2007 (55-2007.pdf - 304.893 KB)
Data publikacji: 2009-10-28 12:22:09 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie akceptacji umów najmu-dzierżawy lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Opatowiec na rzecz osób fizycznych, zawartych w okresie od 01.01.2001 roku na czas nieokreślony.
Uchwała Nr XII/56/2007 (56-2007.pdf - 163.385 KB)
Data publikacji: 2009-10-28 12:23:18 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2008 rok.
Uchwała Nr XII/57/2007 (57-2007.pdf - 384.673 KB)
Data publikacji: 2009-10-28 12:24:42 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: s sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XII/58/2007 (58-2007.pdf - 774.499 KB)
Data publikacji: 2009-10-28 12:25:47 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XII/59/2007 (59-2007.pdf - 346.374 KB)
Data publikacji: 2009-10-28 12:27:02 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Uchwała Nr XII/60/2007 (60-2007.pdf - 302.823 KB)
Data publikacji: 2009-10-28 12:28:09 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok
Uchwła Nr XII/61/2007 (61-2007.pdf - 247.177 KB)
Data publikacji: 2009-10-28 12:29:42 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Rady Społecznej przy Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia w Krzczonowie
Uchwała Nr XII/62/2007 (62-2007.pdf - 254.019 KB)
Data publikacji: 2009-10-28 12:31:47 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Rady Społecznej przy Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia w Opatowcu
Uchwała Nr XII/63/2007 (63-2007.pdf - 230.636 KB)
Data publikacji: 2009-10-28 12:33:20 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz użytkowania wieczystego położonej w miejscowości Opatowiec,gm Opatowiec
Uchwała Nr XII/64/2007 (64-2007.pdf - 238.924 KB)
Data publikacji: 2009-10-28 12:34:28 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XI/52/2007 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 12 października 2007 roku
Uchwała Nr XII/65/2007 (65-2007.pdf - 200.112 KB)
Data publikacji: 2009-10-28 12:36:45 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy w Opatowcu do realizacji przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów w stosunku do Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy.
Uchwała Nr XIII/66/2007 (66-2007.pdf - 473.697 KB)
Data publikacji: 2009-10-28 12:38:33 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości budynku Ośrodka Zdrowia w Opatowcu i Ośrodka Zdrowia w Krzczonowie
Uchwała Nr XIII/67/2007 (67-2007.pdf - 785.466 KB)
Data publikacji: 2009-10-28 12:39:51 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok
Uchwała Nr XIII/68/2007 (68-2007.pdf - 374.867 KB)
Data publikacji: 2009-10-28 12:40:40 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Uchwała Nr XIII/69/2009 (69-2007.pdf - 171.273 KB)
Data publikacji: 2009-10-28 12:42:37 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXI/125/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku "w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Opatowcu"

Urząd Miasta i Gminy Opatowiec
ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec
tel. (41) 3518052 fax. (41) 3518034
www.opatowiec.pl