2008 rok
Uchwały Rady Gminy w Opatowcu z 2008 roku

Załączone pliki:
Uchwała Nr XIV/70/2008 (70-2008.pdf - 2058.546 KB)
Data publikacji: 2009-10-21 12:35:29 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przyjęcia "Gminnego Planu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" na 2008 rok.
Uchwała Nr XIV/71/2008 (71-2008.pdf - 764.385 KB)
Data publikacji: 2009-10-21 12:39:01 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Opatowiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego
Uchwała Nr XIV/72/2008 (72-2008.pdf - 2497.07 KB)
Data publikacji: 2009-10-21 12:41:49 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Opatowiec
Uchwała Nr XIV/73/2008 (73-2008.pdf - 212.891 KB)
Data publikacji: 2009-10-21 12:43:36 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
Uchwała Nr XIV/74/2008 (74-2008.pdf - 286.306 KB)
Data publikacji: 2009-10-21 12:45:06 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody z urządzeń sieci komunalnej i odprowadzanie ścieków w gminie patowiec
Uchwała Nr XIV/75/2008 (75-2008.pdf - 572.272 KB)
Data publikacji: 2009-10-21 12:46:47 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie rocznego planu pracy Rady Gminy w Opatowcu
Uchwała Nr XIV/76/2008 (76-2008.pdf - 696.697 KB)
Data publikacji: 2009-10-21 12:48:33 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy w Opatowcu na rok 2008.
Uchwała Nr XV/78/208 (78-2008.pdf - 3446.73 KB)
Data publikacji: 2009-10-21 12:51:29 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Opatowiec gm.Opatowiec
Uchwała Nr XV/79/2008 (79-2008.pdf - 206.107 KB)
Data publikacji: 2009-10-21 12:53:20 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zabezpieczenia środków na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowywanych w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Uchwała XV/80/2008 (80-2008.pdf - 170.885 KB)
Data publikacji: 2009-10-21 12:55:07 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym zabudowanej działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 135 o pow. 0,51 ha położonej we wsi Kocina
Uchwała Nr XV/81/2008 (81-2008.pdf - 150.524 KB)
Data publikacji: 2009-10-21 12:56:51 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz użytkownika wieczystego położonej w miejscowości Opatowiec,gm.Opatowiec
Uchwała Nr XV/82/2008 (82-2008.pdf - 151.122 KB)
Data publikacji: 2009-10-21 12:59:07 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz użytkowania wieczystego położonej w miejscowości Opatowiec,gm.Opatowiec
Uchwała Nr XV/83/2008 (83-2008.pdf - 194.827 KB)
Data publikacji: 2009-10-21 13:00:55 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz akceptacji wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych podległych Radzie Gminy
Uchwała Nr XV/84/2008 (84-2008.pdf - 417.363 KB)
Data publikacji: 2009-10-21 13:02:44 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet zryczałtowanych dla Radnych Gminy oraz diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego Rady Gminy
Uchwała Nr XVI/85/2008 (85-2008.pdf - 162.019 KB)
Data publikacji: 2009-10-21 13:03:42 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Opatowiec za 2007 rok.
Uchwała Nr XVI/86/2008 (86-2008.pdf - 753.271 KB)
Data publikacji: 2009-10-21 13:04:55 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok
Uchwała Nr XVI/87/2008 (87-2008.pdf - 142.392 KB)
Data publikacji: 2009-10-21 13:05:47 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Uchwała Nr XVII/88/2008 (88-2008.pdf - 311.475 KB)
Data publikacji: 2009-10-21 13:06:46 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zamiany budżetu gminy na 2008 rok.
Uchwała Nr XVII/89/2008 (89-2008.pdf - 156.249 KB)
Data publikacji: 2009-10-21 13:07:39 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych
Uchwała Nr XVII/90/2008 (90-2008.pdf - 345.402 KB)
Data publikacji: 2009-10-21 13:09:05 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przekształcenia Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu poprzez likwidację poradni stomatologicznej.
Uchwała Nr XVIII/91/2008 (91-2008.pdf - 3340.352 KB)
Data publikacji: 2009-10-21 13:11:50 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Chwalibogowice gmina Opatowiec
Uchwała Nr XX/95/2008 (95-2008.pdf - 168.501 KB)
Data publikacji: 2009-10-21 13:13:11 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zabezpieczenia środków na realizację zadań dofinansowywanych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
Uchwała Nr XXI/97/2008 (97-2008.pdf - 136.507 KB)
Data publikacji: 2009-10-21 13:14:07 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Uchwała Nr XXI/98/2008 (98-2008.pdf - 305.067 KB)
Data publikacji: 2009-10-21 13:15:20 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XXI/99/2008 (99-2008.pdf - 799.929 KB)
Data publikacji: 2009-10-21 13:16:27 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie stawek podatku od środków trasnportowych
Uchwała Nr XXI/100/2008 (100-2008.pdf - 191.05 KB)
Data publikacji: 2009-10-21 13:17:18 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie wysokości stawek opłaty targowej
Uchwała Nr XXI/101/2008 (101-2008.pdf - 338.795 KB)
Data publikacji: 2009-10-21 13:18:25 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwała Nr XXI/102/2008 (102-2008.pdf - 349.927 KB)
Data publikacji: 2009-10-21 13:19:34 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie ustalenia górnych stawek za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych
Uchwała Nr XXI/103/2008 (103-2008.pdf - 222.028 KB)
Data publikacji: 2009-10-21 13:21:34 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego oraz zasad jego wypłacania za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarna lub Gminę.
Uchwała Nr XXI/104/2008 (104-2008.pdf - 222.524 KB)
Data publikacji: 2009-10-21 13:22:26 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Uchwała Nr XXI/105/2008 (105-2008.pdf - 143.135 KB)
Data publikacji: 2009-10-21 13:26:34 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany w uchwale Nr XX/96/2008 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.
Uchwała Nr XXII/107/2008 (107-2008.pdf - 162.184 KB)
Data publikacji: 2009-10-21 13:27:26 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych
Uchwała Nr XV/77/2008 (u77-2008.pdf - 2038.234 KB)
Data publikacji: 2012-01-24 12:45:39 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008r.
Uchwała Nr XVIII/92/2008 (u92-2008.pdf - 240.798 KB)
Data publikacji: 2012-01-24 12:46:28 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008r.
Uchwała Nr XIX/94/2008 (u94-2008.pdf - 52.731 KB)
Data publikacji: 2012-01-24 12:47:19 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Opatowiec
Uchwała Nr XX/96/2008 (u96-2008.pdf - 696.279 KB)
Data publikacji: 2012-01-24 12:48:26 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008r.
Uchwała Nr XXII/106/2008 (u106-2008.pdf - 1171.045 KB)
Data publikacji: 2012-01-24 12:49:33 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008r.

Urząd Miasta i Gminy Opatowiec
ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec
tel. (41) 3518052 fax. (41) 3518034
www.opatowiec.pl