Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu mieści się na parterze w budynku Domu Kultury w Opatowcu przy ulicy Rynek 14 i pracuje codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30

tel.(41) 35-27-050.
e-mail: mops@opatowiec.pl

Kierownik: Jarosław Naporowski


 Urząd Miasta i Gminy Opatowiec
ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec
tel. (41) 3518052 fax. (41) 3518034
www.opatowiec.pl