Spis telefonów

Stanowisko

Nr telefonu

 

BURMISTRZ

41 35-18-052 wew. 11

Z-CA BURMISTRZA/SEKRETARZ

41 35-18-033 wew.13

SKARBNIK

41 35-18-510 wew.17

CENTRALA

 

SEKRETARIAT

41-35-18-052

 

wew.10

KSIĘGOWOŚĆ

41 35-18-052 wew.16

FAX

41-35-18-034 

USC

41 35-18-052 wew.18

PODATKI

41 35-18-052 wew.19

EWIDENCJA LUDNOŚCI

41 35-18-052 wew.18

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

41 35-18-052 wew.18

OBRONA CYWILNA

41 35-18-052 wew.14

 INWESTYCJE

41 35-18-052 wew.12/14/21

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

41-35-18-026

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

41-35-27-050

SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATOWCU

41-35-18-010

SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZCZONOWIE

41-35-17-008

 
POLICYJNY PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

41-370-96-65


Urząd Miasta i Gminy Opatowiec
ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec
tel. (41) 3518052 fax. (41) 3518034
www.opatowiec.pl