Dyrektor Instytucji Kultury -Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowcu

Dyrektor Instytucji Kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu 

mgr inż. Beata Adamczyk

tel. 41-35-18-026, e-mail: biblioteka@opatowiec.pl

 


Urząd Miasta i Gminy Opatowiec
ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec
tel. (41) 3518052 fax. (41) 3518034
www.opatowiec.pl