Dane Podstawowe

URZĄD MIASTA I GMINY OPATOWIEC
ul. Rynek 3
28-520 Opatowiec
Tel. 41 35 18 052
Fax. 41 35 18 034
e-mail: gmina@opatowiec.pl
NIP: 662-147-35-25
REGON: 000545277


 GMINA OPATOWIEC
ul. Rynek 3
28-520 Opatowiec
Tel. 41 35 18 052
Fax. 41 35 18 034
e-mail : gmina@opatowiec.pl
NIP: 605-005-05-52
REGON: 291010524

 


Urząd Miasta i Gminy Opatowiec
ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec
tel. (41) 3518052 fax. (41) 3518034
www.opatowiec.pl