Regulamin udzielania zamówień publicznych
.

Załączone pliki:
Regulamin udzielania zamówień (z24-2014.pdf - 107.287 KB)
Data publikacji: 2014-05-21 12:33:40 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: Regulamin udzielania zamówień, które finansowane są ze środków publicznych, a wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO

Urząd Miasta i Gminy Opatowiec
ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec
tel. (41) 3518052 fax. (41) 3518034
www.opatowiec.pl