Ewidencja ludności

Ewidencja ludności:

  • zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 2 miesiące
  • wymeldowanie z pobytu stałego
  • zameldowanie cudzoziemców
  • poświadczenie zameldowania
  • prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach o wymeldowanie z pobytu stałego

        Wnioski


Urząd Miasta i Gminy Opatowiec
ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec
tel. (41) 3518052 fax. (41) 3518034
www.opatowiec.pl