Podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty lokalne

- Podatek od nieruchomości
- Podatek rolny
- Podatek leśny
- Podatek od środków transportowych


Załączone pliki:
IN1-INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (zal1-2013.pdf - 57.977 KB)
Data publikacji: 2012-12-18 13:39:19 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (zal2-2013.pdf - 66.464 KB)
Data publikacji: 2012-12-18 13:39:45 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
ZN-1/A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH (zal3-2013.pdf - 37.27 KB)
Data publikacji: 2012-12-18 13:40:11 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: ZN-1/A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH
ZN-1/B DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH (zal4-2013.pdf - 55.428 KB)
Data publikacji: 2012-12-18 13:40:36 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: ZN-1/B DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH
IR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO (zal5-2013.pdf - 57.006 KB)
Data publikacji: 2012-12-18 13:41:00 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: IR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (zal6-2013.pdf - 75.164 KB)
Data publikacji: 2012-12-18 13:41:26 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
ZR-1/A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH (zal7-2013.pdf - 36.685 KB)
Data publikacji: 2012-12-18 13:41:50 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: ZR-1/A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH
ZR-1/B DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH (zal8-2013.pdf - 47.682 KB)
Data publikacji: 2012-12-18 13:42:17 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: ZR-1/B DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH
IL-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO (zal9-2013.pdf - 48.442 KB)
Data publikacji: 2012-12-18 13:42:46 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: IL-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (zal10-2013.pdf - 51.984 KB)
Data publikacji: 2012-12-18 13:43:15 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
ZL-1/A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH (zal11-2013.pdf - 36.659 KB)
Data publikacji: 2012-12-18 13:44:13 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: ZL-1/A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH
ZL-1/B DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH (zal12-2013.pdf - 34.342 KB)
Data publikacji: 2012-12-18 13:45:57 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: ZL-1/B DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH
DR-2 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (zal13-2013.pdf - 519.962 KB)
Data publikacji: 2012-12-18 13:46:49 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: DR-2 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
XXVI/185/2012 (u185-2012.pdf - 102.498 KB)
Data publikacji: 2013-01-03 10:00:52 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie ścieków w Gminie Opatowiec

Urząd Miasta i Gminy Opatowiec
ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec
tel. (41) 3518052 fax. (41) 3518034
www.opatowiec.pl