Podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty lokalne

- Podatek od nieruchomości
- Podatek rolny
- Podatek leśny
- Podatek od środków transportowych


Urząd Miasta i Gminy Opatowiec
ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec
tel. (41) 3518052 fax. (41) 3518034
www.opatowiec.pl