Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu mieści się na parterze w budynku Domu Kultury w Opatowcu przy ulicy Rynek 16 i pracuje codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30
tel.(41) 35-27-050.
e-mail: gops_opatowiec@poczta.onet.pl

Kierownik: Jarosław Naporowski.
Urząd Miasta i Gminy Opatowiec
ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec
tel. (41) 3518052 fax. (41) 3518034
www.opatowiec.pl