Przyjmowanie interesantów

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OPATOWIEC

mgr inż. Sławomir Kowalczyk

 przyjmuje interesantów codziennie

od godz.9:00  do 13:00


Urząd Miasta i Gminy Opatowiec
ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec
tel. (41) 3518052 fax. (41) 3518034
www.opatowiec.pl