Plan Rozwoju Lokalnego
.

Załączone pliki:
Plan Rozwoju Lokalnego (PRL_2004-2013.pdf - 2295.513 KB)
Data publikacji: 2012-01-25 15:26:58 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Opatowiec na lata 2004 -2006 i perspektywicznie w latach 2007 – 2013

Urząd Miasta i Gminy Opatowiec
ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec
tel. (41) 3518052 fax. (41) 3518034
www.opatowiec.pl