Odpady Komunalne
Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

Załączone pliki:
XXVI/180/2012 (u180-2012.pdf - 46.628 KB)
Data publikacji: 2013-01-03 09:47:46 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXVI/181/2012 (u181-2012.pdf - 2584.186 KB)
Data publikacji: 2013-01-03 09:50:17 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
XXVI/182/2012 (u182-2012.pdf - 150.864 KB)
Data publikacji: 2013-01-03 09:53:11 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie gminy Opatowiec.
XXVI/183/2012 (u183-2012.pdf - 1648.463 KB)
Data publikacji: 2013-01-03 09:55:24 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatowiec
XXVI/184/2012 (u184-2012.pdf - 157.184 KB)
Data publikacji: 2013-01-03 09:59:26 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowaniu tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.
DEKLARACJA - dla nieruchomości w Gminie Opatowiec, na których zamieszkują mieszkańcy (zal1-Deklaracja.doc - 64 KB)
Data publikacji: 2013-01-04 09:14:14 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomości w Gminie Opatowiec, na których zamieszkują mieszkańcy
DEKLARACJA - dla nieruchomości w Gminie Opatowiec, na których nie zamieszkują mieszkańcy (zal2-Deklaracja.doc - 79.872 KB)
Data publikacji: 2013-01-04 09:15:37 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomości w Gminie Opatowiec, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Urząd Miasta i Gminy Opatowiec
ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec
tel. (41) 3518052 fax. (41) 3518034
www.opatowiec.pl