Obwieszczenia
.

Załączone pliki:
Obwieszczenie (obwieszczenie 12-03-2013.pdf - 67.337 KB)
Data publikacji: 2013-03-20 11:57:35 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w granicah obszaru koncesyjnego Koszyce
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego (KMBT35020130525163016.pdf - 68.503 KB)
Data publikacji: 2013-05-28 08:45:05 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: dotyczące przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w granicach obszaru koncesyjnego KOSZYCE połączonego z robotami geologicznymi wykonywanymi z użyciem materiałów wybuchowych wraz z wierceniem otworów poszukiwawczych o głębokości większej niż 1000m.

Urząd Miasta i Gminy Opatowiec
ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec
tel. (41) 3518052 fax. (41) 3518034
www.opatowiec.pl