ZA 2004 ROK
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA ROK 2004 DYREKTORÓW I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH GMINIE OPATOWIEC

Załączone pliki:
Oświdczenie majątkowe Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Opatowcu (Pan_Jan_Zbertek.pdf - 1048.122 KB)
Data publikacji: 2005-06-06 08:30:48 Redaktor: Hubert Krupa
Opis: Oświdczenie majątkowe za rok 2004 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Opatowcu
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzczonowie (Pani_Janina_Siemieniec.pdf - 893.134 KB)
Data publikacji: 2005-06-06 08:47:44 Redaktor: Hubert Krupa
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2004 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzczonowie
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Opatowcu (Pani_Krystyna_Ciepichal.pdf - 1068.894 KB)
Data publikacji: 2005-06-08 08:45:45 Redaktor: Hubert Krupa
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2004 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Opatowcu
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gimnazjum w Opatowcu (Pani_Elzbieta_Szczesna.pdf - 1035.888 KB)
Data publikacji: 2005-06-08 08:50:26 Redaktor: Hubert Krupa
Opis: Oświadczenie majątkoweza rok 2004 Dyrektora Gimnazjum w Opatowcu
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Obsługi Administracyjnej Szkół i Służby Zdrowia w Opatowcu (Pan_Ryszard_Klos.pdf - 1056.204 KB)
Data publikacji: 2005-06-08 08:59:20 Redaktor: Hubert Krupa
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2004 Dyrektora Zespołu Obsługi Administracyjnej Szkół i Służby Zdrowia w Opatowcu
Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu (Pani_Zdzislawa_Gwozdz.pdf - 1128.67 KB)
Data publikacji: 2005-06-08 09:02:46 Redaktor: Hubert Krupa
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2004 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu
Oświadczenie majątkowe Kierownika Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu (Pan_Zbigniew_Wlosowicz.pdf - 1048.178 KB)
Data publikacji: 2005-06-08 09:07:30 Redaktor: Hubert Krupa
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2004 Kierownika Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu
Oświadczenie majątkowe Podinspektora urzedu Gminy w Opatowcu (Pani_Zofia_Klos.pdf - 861.925 KB)
Data publikacji: 2005-06-08 09:32:23 Redaktor: Hubert Krupa
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2004 Podinspektora Urzędu Gminy w Opatowcu
Oświadczenie majątkowe Kierownika Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Krzczonowie (Pan_Nowakowski_Artur.pdf - 492.731 KB)
Data publikacji: 2006-04-28 10:00:06 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: Oświadczenie majątkowe Kierownika Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Krzczonowie

Urząd Miasta i Gminy Opatowiec
ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec
tel. (41) 3518052 fax. (41) 3518034
www.opatowiec.pl