Wyniki konsultacji przeprowadzonych na terenie Gminy Opatowiec dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Opatowiec
Wyniki konsultacji przeprowadzonych na terenie Gminy Opatowiec dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Opatowiec

Urząd Miasta i Gminy Opatowiec
ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec
tel. (41) 3518052 fax. (41) 3518034
www.opatowiec.pl