Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok


Urząd Miasta i Gminy Opatowiec
ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec
tel. (41) 3518052 fax. (41) 3518034
www.opatowiec.pl