Od 01.01.2019 zmiana statusu Gminy Opatowiec z gminy wiejskiej na gminę miejsko-wiejską.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie nadania statusu miasta niektórym miejscowościom w województwie świętokrzyskim oraz ustalenie granic.

Zaświadczenie o wyborze Wójta Gminy Opatowiec


Urząd Miasta i Gminy Opatowiec
ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec
tel. (41) 3518052 fax. (41) 3518034
www.opatowiec.pl