Plan postępowania o udzielenie zamówień

Plan postępowania o udzielenie zamówień na rok 2021

Aktualizacja planu postępowania o udzielenie zamówień na rok 2021

Plan postępowania o udzielenie zamówień na rok 2022


Urząd Miasta i Gminy Opatowiec
ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec
tel. (41) 3518052 fax. (41) 3518034
www.opatowiec.pl