WYBORY DO PE 2019 r. - informacje ogólne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 - informacje ogólne

Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego

Zarządzenie w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:

Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej nr 28 w Kielcach w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o składzie, siedzibie i pełnionych funkcjach.   

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania koordynatora do spraw informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. Urząd Miasta i Gminy Opatowiec
ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec
tel. (41) 3518052 fax. (41) 3518034
www.opatowiec.pl