INFORMACJE DLA WYBORC紟

INFORMACJE DLA WYBORC紟:

ZA名IADCZENIE O PRAWIE DO GΜSOWANIA

GΜSOWANIE KORESPONDENCYJNE

GΜSOWANIE PRZEZ PEΛOMOCNIKA

GΜSOWANIE OBYWATELI POLSKICH W KRAJU

GΜSOWANIE OBYWATELI POLSKICH ZA GRANIC

GΜSOWANIE OBYWATELI UNII EUROPEJSKIEJ NIEB犵。YCH OBYWATELAMI POLSKIMI

WYBORCY NIEPEΛOSPRAWNI


Urz康 Miasta i Gminy Opatowiec
ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec
tel. (41) 3518052 fax. (41) 3518034
www.opatowiec.pl