Rok 2018

Załączone pliki:
Uchwała Nr XL/222/2017 Rady Gminy Opatowiec (XL_222_2017.pdf - 13478.507 KB)
Data publikacji: 2018-02-13 12:22:46 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatowiec na 2018 rok
Uchwała Nr XLI/226/2018 Rady Gminy Opatowiec (XLI_226_2018.pdf - 3152.534 KB)
Data publikacji: 2018-02-14 09:58:22 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2018 rok
XLII/228/2018 (XLII_228_2018.pdf - 5940.492 KB)
Data publikacji: 2018-04-23 10:17:52 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2018 rok
XLIII/242/2018 (XLIII_242_2018.pdf - 7374.969 KB)
Data publikacji: 2018-07-02 13:14:50 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2018 rok
XLIV/249/2018 (XLIV_249_2018.pdf - 8971.455 KB)
Data publikacji: 2018-07-02 13:32:43 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2018 rok
XLVI/255/2018 (xlvi_255.pdf - 4725.099 KB)
Data publikacji: 2018-08-28 11:34:49 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2018 rok
XLVII/258/2018 (xlvii_258_.pdf - 8090.28 KB)
Data publikacji: 2018-08-28 11:46:15 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2018 rok
XLVIII/262/2018 (xlviii_262_2018.pdf - 6922.247 KB)
Data publikacji: 2018-09-25 12:49:31 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2018 rok
XLIX/267/2018 (XLIX_267_2018.pdf - 2570.938 KB)
Data publikacji: 2018-11-28 09:02:13 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2018 rok
L/269/2018 (L_269_2018.pdf - 11758.797 KB)
Data publikacji: 2018-11-28 09:32:32 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2018 rok
III/11/2018 (112018.pdf - 3615.766 KB)
Data publikacji: 2018-12-21 15:27:03 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2018 rok
IV/20/2018 (SKMBT_C22019013022240.pdf - 5873.398 KB)
Data publikacji: 2019-01-30 22:43:27 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2018-2033

Urząd Miasta i Gminy Opatowiec
ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec
tel. (41) 3518052 fax. (41) 3518034
www.opatowiec.pl