WYBORY PREZYDENTA RP - informacje ogólne

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z DNIA 5 LUTEGO 2020 R. W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW PREZYDENTA RP

SERWIS INFORMACYJNY - WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - 2020 r.  

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATOWIEC Z DNIA 17 LUTEGO 2020 ROKU W SPRAWIE ZAPEWNIENIA MIEJSC PRZEZNACZONYCH NA BEZPŁATNE UMIESZCZANIE URZĘDOWYCH OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH I PLAKATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH W WYBORACH PREZYDENTA RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 ROKU

PRAWO WYBORCZE i GŁÓWNE ORGANY WYBORCZE

ZARZĄDZENIE NR 23/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATOWIEC Z DNIA 16 MARCA 2020 r. W SPRAWIE POWOŁANIA KOORDYNATORA GMINNEGO DO SPRAW INFORMATYKI I OPERATORÓW INFORMATYCZNEJ OBSŁUGI OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W GMINIE OPATOWIEC W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 R.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec z dnia 24 marca 2020 roku.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień  10 maja 2020 r.:

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


UCHWAŁA NR 129/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej