OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OKW PRZEZ PEŁNOMOCNIKA KOMITETU WYBORCZEGO

ZGŁASZANIE KANDYDATURY NA CZŁONKA OKW PRZEZ WYBORCĘ

INFORMACJA O SPOSOBIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 r. WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

INFORMACJE KOMISARZY WYBORCZYCH W KIELCACH O DODATKOWYCH ZGŁOSZENIACH I LOSOWANIACH DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II Z DNIA 15 KWIETNIA 2020 ROKU O DODATKOWYCH ZGŁOSZENIACH I LOSOWANIACH DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W GMINIE OPATOWIEC

 


Urząd Miasta i Gminy Opatowiec
ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec
tel. (41) 3518052 fax. (41) 3518034
www.opatowiec.pl