INFORMACJE DLA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Zasady zgłaszania kandydatów na członków obodowych komisji wyborczych powoływanych celem przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych - druk do pobrania 

Zgłoszenie indywidualne kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej - druk do pobrania   

Komunikat w sprawie dodatkowego naboru

 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 12 czerwca 2020 r.

POSTANOWIENIE NR 41/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020

POSTANOWIENIE NR 42/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 Informacja o składach Obwodowych Komisjach Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 Materiały szkoleniowe do pobrania dla obwodowych komisji wyborczych

 Uchwała nr 183/2020 PKW z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

 


Urząd Miasta i Gminy Opatowiec
ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec
tel. (41) 3518052 fax. (41) 3518034
www.opatowiec.pl