Zarządzenie Nr 52/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec z dnia 4 czerwca 2020 roku
w sprawie : wyznaczenia dni wolnych od pracy za święto przypadające w sobotę w 2020 roku dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Opatowiec.

Urząd Miasta i Gminy Opatowiec
ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec
tel. (41) 3518052 fax. (41) 3518034
www.opatowiec.pl