Wyniki II tury wyborów na Prezydenta

Obwodowa Komisja Wyborcza w Krzczonowie

Obwodowa Komisja Wyborcza w Opatowcu

Obwodowa Komisja Wyborcza w Rogowie

Zbiorcze zestawienie

Urząd Miasta i Gminy Opatowiec
ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec
tel. (41) 3518052 fax. (41) 3518034
www.opatowiec.pl