Zawiadomienia o wydaniu postanowienia dla "Budowa Oczyszczalni ścieków w miejscowości Krzczonów"

Zawiadomienia o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. 

"Budowa Oczyszczalni ścieków w miejscowości Krzczonów"


Urząd Miasta i Gminy Opatowiec
ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec
tel. (41) 3518052 fax. (41) 3518034
www.opatowiec.pl