Informacja Wójta Gminy Opatowiec

2012-01-31 10:21:49 Aktualności

Od dnia 01 stycznia 2012 roku wchodzi w życie zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dnia 01 lipca 2011 roku (Dz. U. Nr 152 poz.897).

W związku z tym przedsiębiorca który zamierza zarejestrować działalność gospodarczą w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości musi dokonać wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Gminę, wypełniając obowiązujący wniosek. Dotychczasowe zezwolenia zachowują swoją ważność do 31.12.2012 roku. Przedsiębiorcy, którzy posiadają zezwolenia na podstawie dotychczasowych uregulowań prawnych zobowiązani są do uzyskania wpisu do rejestracji regulowanej w terminie do dnia 01 stycznia 2013 roku.

Zobacz również: