Obwieszczenie Wójta Gminy

2012-03-23 15:27:53 Aktualności

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu: Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w Gminie Opatowiec na lata 2012-2032.

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu: Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w Gminie Opatowiec na lata 2012-2032.

Zobacz również: