Warto być aktywnym...

2012-03-28 13:29:49 Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu od kwietnia 2012 roku przystępuje do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu od kwietnia 2012 roku przystępuje do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą: „ Warto być aktywnym – program aktywizacji społeczno – zawodowej osób bezrobotnych w Gminie Opatowiec” Przeprowadzone zostaną 2 kursy, jeden rodzaj kursu dla każdego uczestnika. Kursy zostana wybrane przez uczestników projektu w I fazie realizacji projektu – przy procesie rekrutacji do projektu. Wsparciem Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu objętych zostanie 12 osób (6 kobiet i 6 mężczyzn).Do wyboru następujące kursy: - Pracownik hurtowni i magazynu z obsługą komputerowych programów użytkowych + kasy fiskalne, - Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym, - Spawacz metodą MAG, - Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej, - Obsługa stacji paliw płynnych + napełnianie zbiorników pojazdów samochodowych zasilanych gazem skroplonym (LPG) i inne. Adresatami projektu są osoby: - bezrobotne, - korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu w roku 2011, - w wieku aktywności zawodowej, - posiadające wykształcenie podstawowe, zawodowe lub średnie, zamieszkałe na terenie Gminy Opatowiec. Wszystkim uczestnikom projektu zapewniamy: - bezpłatny udział w szkoleniu zawodowym, - bezpłatny udział w warsztatach aktywizacji zawodowej oraz w spotkaniach z psychologiemi terapeutą, - certyfikaty ukończenia szkolenia, - wyżywienie w trakcie szkolenia, - wsparcie dochodowe na zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, - ubezpieczenie zdrowotne TERMIN ZAPISÓW DO 30 KWIETNIA 2012 ROKU!

Zobacz również: