Ważna informacja.Wymarznięcia upraw rolnych

2012-04-18 09:02:27 Aktualności

Ważna informacja.Wymarznięcia upraw rolnych

Ogłoszenie: w sprawie szkód spowodowanych wymarznięciem upraw rolnych
Szkody w uprawach rolnych spowodowane wymarznięciami w okresie zimowym 2011/2012 należy zgłosić do sołtysa w terminie do 22 kwietnia 2012 roku (niedziela). Poziom szkód musi być wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym.Zgłoszenia złożone po w/w terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zobacz również: