Zawiadomienie dot.inwetaryzacji szamb

2012-06-21 17:07:04 Aktualności

Zawiadomienie dot.inwetaryzacji szamb

Z A W I A D O M I E N I E

W związku z obowiązkiem prowadzenia przez gminę ewidencji bezodpływowych zbiorników na ścieki i przydomowych oczyszczalni ścieków, zawiadamiamy wszystkich mieszkańców gminy Opatowiec, że od dnia 25 czerwca 2012 roku do 15 lipca 2012 zostanie przeprowadzona inwentaryzacja zainstalowanych na poszczególnych posesjach szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budynków podłączonych do kanalizacji zbiorczej w Krzczonowie.
Stosowne druki zostaną rozprowadzone przez sołtysów poszczególnych miejscowości, które po wypełnieniu należy zwrócić do sołtysa lub do Urzędu Gminy w Opatowcu.

Zobacz również: