Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Opatowiec

2012-12-27 11:22:46 Aktualności

Zapraszam na Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 28 grudnia 2012 roku (piątek) o godz. 11:00 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek obrad: 1. Otwarcie. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 17 grudnia 2012r. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2012-2024. 6. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Opatowiec. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na okres powyżej trzech lat w trybie bezprzetargowym, zabudowanych działek w Mistrzowicach, Rzemienowicach, Krzczonowie. 9. Sprawy różne. 10. Zapytania i interpelacje. 11. Zamknięcie obrad. Przewodniczący Rady Gminy Michał Szczerba

Zobacz również: