Konsultacje społeczne dot. Programu współpracy Gminy Opatowiec z org.pozarządowymi

2013-01-10 14:52:27 Aktualności

Informujemy mieszkańców Gminy Opatowiec, że w Urzędzie Gminy w Opatowcu udostępniony został projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Opatowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

Informujemy mieszkańców Gminy Opatowiec, że w Urzędzie Gminy w Opatowcu udostępniony został projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Opatowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią projektu uchwały w godzinach pracy Urzędu od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku w okresie od 10.01.2013 do 24.01.2013r.

Zobacz również: