Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Opatowiec

2013-08-16 10:31:12 Aktualności

Zapraszam na Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 20 sierpnia 2013 roku (wtorek) o godz. 9:00 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek obrad: 1. Otwarcie. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 30 lipca 2013r. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2013 rok. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2013-2025. 7. Sprawy różne. 8. Zapytania i interpelacje. 9. Zamknięcie obrad. Przewodniczący Rady Gminy Michał Szczerba

Zobacz również: