Wyniki konsultacji przeprowadzonych na terenie Gminy Opatowiec dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Opatowiec

2018-07-26 08:40:46 Aktualności

Wyniki konsultacji

Wyniki konsultacji przeprowadzonych na terenie Gminy Opatowiec dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Opatowiec

Zobacz również: