Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec

Wersja do druku

Funkcję Burmistrza Miasta i  Gminy Opatowiec sprawuje mgr inż. Sławomir Kowalczyk
tel.41-35-18-033 wew.11, e-mail: burmistrz@opatowiec.pl
 

Do zadań Burmistrza należy w szczególności:
1) jest kierownikiem Urzędu,
2) gospodaruje mieniem komunalnym,
3) kieruje bieżącymi sprawami Gminy,
4) reprezentuje Gminę na zewnątrz,
5) prowadzi negocjacje w sprawach Gminy,
6) przedstawia Radzie Miejskiej projekty uchwał,
7) realizuje we współdziałaniu zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach podpisanych porozumień,
8) sprawuje funkcję zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
9) wydaje decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
10) prowadzi politykę kadrową i gospodaruje funduszem płac
11) realizuje budżet Gminy,
12) wydaje zarządzenia, pisma okólne, decyzje i polecenia służbowe,
13) zatwierdza zakresy czynności pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych,
14) przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków,
15) pełni funkcję Szefa Obrony Cywilnej Gminy,

16) kieruje działaniami w czasie stanu klęski Żywiołowej na terenie Gminy,
17) upoważnia Sekretarza, Skarbnika lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
18) przyjmuje oświadczenia o stanie majątkowym od Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
19) wykonuje inne zadania zastrzeżone przepisami prawa i uchwałami Rady Miejskiej dla Burmistrza,
20) sprawuje ogólne kierownictwo i nadzór nad realizacją zadań obronnych wykonywanych w Urzędzie oraz podległych jednostkach organizacyjnych,
21) Burmistrz nadzoruje bezpośrednio działalność następujących referatów i równorzędnych komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy Urzędu:
a) Referat Finansowy
b) Urząd Stanu Cywilnego
c) Samodzielne stanowisko ds. inwestycji i budownictwa
d) Samodzielne stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
e)  Instytucja Kultury
f) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 


Załączone pliki
zasw-wyb-wojta2010.pdfZaświadczenie o wyborze Wójta (zasw-wyb-wojta2010.pdf - 157.322 KB)
Data publikacji: 2010-12-06 07:42:58 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: Zaświadczenie o wyborze Wójta

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3608

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Krupa, data: 2005-02-25 12:10:20
Opublikował(a): Hubert Krupa, data publikacji: 2005-02-25 12:14:32
Ostatnia zmiana: Bartosz Jasiński, data: 2020-03-25 14:33:11
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony