Przyjmowanie interesantów Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2012-01-24 10:16:22

WÓJT GMINY OPATOWIEC

mgr inż. Sławomir Kowalczyk

 przyjmuje interesantów

od godz.9:00  do 13:00

 

Przewodniczący RADY GMINY

Michał Szczerba

 przyjmuje interesantów

w każdą środę od godz. 13:30 do 15:30

Sekretarz i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów  w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy Urzędu.Powrót