Przyjmowanie interesantów Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2015-06-16 08:50:34

WÓJT GMINY OPATOWIEC

mgr inż. Sławomir Kowalczyk

 przyjmuje interesantów codziennie

od godz.9:00  do 13:00

 

Przewodniczący RADY GMINY

Michał Szczerba

 przyjmuje interesantów

w każdą środę od godz. 13:30 do 15:30

tel.kom. 698-256-704

Sekretarz i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów  w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu.Powrót