Przyjmowanie interesantów Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2019-01-02 13:19:25

WÓJT GMINY OPATOWIEC

mgr inż. Sławomir Kowalczyk

 przyjmuje interesantów codziennie

od godz. 9:00  do 13:00

 

Przewodniczący RADY GMINY

Andrzej Malec

 przyjmuje interesantów

w każdy poniedziałek od godz. 8:00 do 10:00


Sekretarz i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów  w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu.Powrót