Przyjmowanie interesantów Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2019-01-21 09:10:58

BURMISTRZ MIASTA I  GMINY W OPATOWCU

mgr inż. Sławomir Kowalczyk

 przyjmuje interesantów codziennie

od godz. 9:00  do 13:00

 

Przewodniczący RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Malec

 przyjmuje interesantów

w każdy poniedziałek od godz. 8:00 do 10:00


Sekretarz i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów  w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu.Powrót