Przyjmowanie interesantów Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2020-03-25 11:34:37

BURMISTRZ MIASTA I  GMINY OPATOWIEC

mgr inż. Sławomir Kowalczyk

 przyjmuje interesantów codziennie

od godz. 9:00  do 13:00

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Malec

 przyjmuje interesantów

w każdy poniedziałek od godz. 8:00 do 10:00


Sekretarz i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów  w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu.Powrót